Стажантски програми в Подемкран АД

През изминалата година "Подемкран" АД гр. Габрово продължи с традицията да приема за обучение на стаж студенти. Най-добрите от тях остават на работа и поетапно се обучават за конструктори, програмисти и започват своята професионална реализация с подкрепата на видни специалисти от София и чужбина.

Подемкран АД си сътрудничи с не само с Технически университет в Габрово и  професионални гимназии от региона, но и с Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София, като през юли  2015г. по покана на изпълнителния директор на фирма "Подемкран" АД гр. Габрово – г-н Евгени Станчев група студенти от специалност „Инженерна логистика и строителна техника“ проведоха производствена практика в предприятието. Студентите имат възможността да участват в реалната работа на предприятието, да разучат начините на производство и отделните технологични процеси през които преминават крайните изделия (товароподемни кранове, въжени и верижни ел. телфери). Стажът на студентите преминава в различни звена, според тяхната специалност и лични възможности. Групата студенти от ВТУ – София бяха част от екипа по конструиране на товароподемни кранове в Дирекция "Инженеринг" – отдел "Конструктивен и технологичен", като всеки от тях бе разпределен при отделен конструктор за да вникне в дизайна на подемната техника. При своята производствената практика студентите се обучават и в участъците "Механична работа" , "Монтаж редуктори" и "Монтаж", както и в отдел "Управление на качеството" и в Дирекция "Индустриални кранове", където на практика участват в сглобяването на изделията. Те се запознават с процеса на сглобяване на редуктори и електро телфери, както и в тяхното изпитване. При приключването на производствената практика всеки от студентите получава лична референция за участието си от предприятието и покана за бъдещо сътрудничество.

През 2016г.  фирма „Подемкран“ АД планира да приеме нови стажанти от различни учебни заведения, както и да си сътрудничи с Професионална Техническа Гимназия Д-р "Никола Василиади"  по наскоро одобрената от Министерството дуална форма на обучение предимно в следната специалност: "Програмист-настройчик на ММ с ЦПУ".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 7 =