Клиенти

Подемкран АД има стотици клиенти в България и региона. Някои от нашите клиенти са: