Монорелсови въжени телфери

Монорелсовите телфери са приложими за едногредови кранове. Предлагат се два основни типа с зависимост от окачването си.

Телфер с намалена строителна височина (тъй нареченото изпълнение НСВ)

монорелсов телфер НСВ

Най-често използваното решение в Европа за едно едногредови кранове. То отговаря на изискването за оптимално усвояване на строителната височина на халето, използвайки максимално пространството под крана.

Предимство на този тип окачване са двата ходови мотора с планетарни редуктори, които осигуряват надежден контакт с пътя на придвижване, независимо от неговото качество. Балансирането на телфера е регулируемо чрез метални плочи и подходящо за всяка широчина на гредата.

Нормална строителна височина

въжен телфер нормална строителна височина

Приложение при едногредови кранове, когато чистата строителна височина не е определящ фактор. Този тип телфери позволява тялото му и съответно целия товара да са центрирани точно под главната греда. Окачването с 8 колела намалява натоварването на ходовите колела и оптимизира размерите на фланша на гредата.

Възможно е и реализация на телфери с завиващи колички за криволинеен път с минимален радиус от 1м.

Стандартна гама монорелсови телфери

  • Товароподемност: 1-16т
  • Режим на работа (FEM): 1Am – 3m (лек, среден, тежък)
  • Скорост на подем: от 2 до 12 м/мин
  • Височина на подем: от 7 до 32м

Научи повече