Monorejl

Montira se na jednogredi kran kada nema posebnih zahteva vezanih za visinu dizanja.

Monorejl – Low Headroom

монорелсов телфер НСВ

Najčešće rešenje za jednogredi kran sa zahtevom za optimizovan radni proctor ispod kuke.

Kompaktan dizajn za maksimalno iskorišćenje prostora. Jedina low headroom kolica u svetu – sa dva elektro motora sa planetarnim reduktorima. Balansiranje je jednostavno podesivo, zahvaljujući kontrategu pogodnom za bilo koji dizajn krana.

Monorejl – Normal Headroom

въжен телфер нормална строителна височина

Primena kod jednogredih kranova gde prostor ispod kuke nije bitan faktor. Normal headroom dizajn, omogućava da dizalica radi direktno ispod I paralelno sa kranom ili profilom staze. Kačenje sa 8 točkova smanjuje opterećenje po točku I optimizuje flanš profila. Opciono je moguće imati I kolica za kretanje po zakrivljenom profile (Radijusa od 1m pa na više).

Standardni opseg je:

  • Nosivost: 1 – 16t
  • Radni režim (FEM) – od 1 Am do 3m
  • Brzina dizanja – od 4 do 12 m/min
  • Visina dizanja – od 7 do 32 m

Saznajte više