Servis u garantnom roku

Podemcrane pruža svojim klijentima ekspeditivan I servis bez greške tokom  garantnog roka. Kao proizvođač, ima obezbeđen stok potrošnog materijala I rezervnih delova svojih proizvoda.