Klijenti

Podemcrane ima stotine klijenata u Bugarskoj i regionu. Neki od naših klijenata su: