Laki kranski sistemi

Podemcrane može da obezbedi ergonomičan i ekonomičan Laki kranski sistem, tamo gde ima raznih prostornih ograničenja.

  • Nosivost: 125 – 2000 kg
  • Raspon: 2 – 10m

Modularni dizajn omogućava proširenje i relokaciju. Robustan dizajn naših komponenti i visok standard izrade, garantuje dugotrajnost uz minimalno održavanje.

Podno montirani kranovi su posebno korisni kada krovna konstrukcija ne može da izdrži mosnu dizalicu.

Kranovi koji se montiraju za plafon su korisni gde je prostor na podu limitiran. Kako se kranovi direktno montiraju na plafon, nema potrebe za potpornim stubovima tako da su podovi potpuno slobodni za druge operacije.

Saznajte više