Poboljšanje i modernizacija

Podemcrane daje novi život vašoj staroj opremi.

Štedimo vaš novac i modernizujemo postojeću opremu za dizanje uz optimalne troškove. Naš inžinjerski tim štiti vašu investiciju, savetima baziranim na dugogodišnjem iskustvu.

Prednosti modernizacije:

Bezbednost

Naša oprema je u skladu sa najnovijim, kako lokalnim, tako i međunarodnim zakonima. Srecifična upotreba krana može zahtevati specifične modifikacije koje se moraju primeniti posle određenog radnog veka. Zamena istrošenih komponenti obezbeđuje bezbedan rad u dužem vremenskom periodu.

Smanjenje troškova

Štedimo vaše vreme i troškove novog investiranja, koristeći pouzdane delove za vaše kranove i menjanjući samo ono što je potrebno. Vaša oprema za dizanje postaje ažurirana i u nakraćem roku uz minimalne troškove. Modernizacija i prilagođavanje vaše osnovne opreme(krana), čini je prilagođenom za vaše posebne potrebe, optimizujući upotrebu prostora. Modernizacija ima garanciju i korisnički servis, bez troška nabavke kompletno neve opreme.

Ušteda troškova

Modernizacija opreme za dizanje, optimizuje radni režim i samim tim povećava kapacitet dizanja. Vaša inventar postiže povećanu produktivnost, bez zamene kompletne opreme.

Glavna poboljšanja:

  • Veće brzine dizanja i horizontalnog kretanja
  • Ažuriranje tehnologije za upravljanje kranom
  • Delovi u garanciji
  • Produženi radni vek
  • Povećan nivo sigurnosti
  • Niži troškovi održavanja
  • Niža energetska potrošnja