Модернизация и подобрения

Подемкран дава нов живот на Вашето старо оборудване.

Ние спестяваме Вашия капитал и актуализираме съществуващото ви подемно съоръжение на оптималната цена. Нашият екип от инженери предоставя опитни съвети и решение да защитите Вашата инвестиция.

Ползи от модернизацията:

Безопасност
Ние привеждаме Вашето оборудване в съответствие с най-новите изисквания на местните и международните разпоредби. Специфичното използване на кран може да изисква специфични модификации, които могат да бъдат внесени след известно време на работа. Подмяната на износените компоненти гарантира безопасна работа за по-дълъг период от време.

Намаляване на разходите
Спестяваме Ви време и средства за нови инвестиции, като използваме надеждните части на вашите кранове и заместваме само необходимите. Вашето подемно съоръжение става актуална максимално кратко и с минимални разходи. Модернизацията и персонализирането правят от Вашия кран с общо предназначение кран за вашите конкретни индивидуални нужди, оптимизирайки използването на конструкцията. Модернизацията идва също с гаранционно покритие, без разходите за закупуването на напълно ново оборудване.

Спестяване на разходи
Модернизацията на повдигателните съоръжения оптимизира режима на работа, като по този начин увеличава капацитета на повдигането. Вашето съществуващо оборудване може да отговори на увеличените производствени мощности, без да е необходима пълната му замяна.

Общи подобрения:

  • По-бързи скорости на повдигане и движение
  • Съвременни технологии за управление на крана
  • Гаранционни части
  • Увеличен жизнен цикъл
  • По-високо ниво на безопасност
  • По-ниски разходи за поддръжка
  • По-ниска консумация на енергия