Услуги и сервиз

Подемкран осигурява пълна поддръжка и сервиз на всички типове индустриални подемни съоръжения на всички производители.

Нашата цел е удовлетвореността на клиентите. Подобряване на тяхната ефективност и производство е нашият стремеж.

Даваме на клиентите си възможността да се концентрират върху техните основни дейности, докато ние поемем грижата за тяхното оборудване.