Техническа грешка в обява за откриване на процедура от 26.10.2012

      Допусната е техническа грешка в техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител открит избор на основание чл.7, т. 1 от ПМС №55/12.03.2007 г., с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в производствения процес на „Подемкран“ АД”

Натиснете тук за да изтеглите необходимия документ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =