Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител