На 03 юли 2018 година Върховния касационен съд отмени арбитражното решение образувано от Кастело Прикаст ЕООД в полза на Подемкран АД, както и допълнително да заплати 15,726 лева