Подемкран с поредната успешна инсталация на кран в България

Успешно приключи първия етап от партньорството между „Подемкран“ АД и „ВЕЦ Своге“ АД (част от PETROLVILLA GROUP Energia e Ambiente).

Petrolvilla е група от водещи компании в енергетиката в Северна Италия, която присъства активно на енергийния пазар повече от двадесет и пет години и непрестанно увеличава пазарния си дял, обема на проектите и броя на служителите си. В Италия Petrolvilla осъществява дейност в регионите на Милано, Тренто, Болцано, Верона и Виченца, като годишният й оборот надхвърля 338 милиона евро. Съвместният проект на Петролвилла и Община Своге предвижда изграждането на каскада от девет руслови ВЕЦ по поречието на Искър, разположени в община Своге и частично в община Мездра, между селата Томпсън и Габровница.

На 04.11. 2011 г. бе въведен в експлоатация първият от общо девет крана, които ще обслужват водноелектрическите централи на дружеството в България, а именно в МВЕЦ „Церово“, част от „Каскада Среден Искър“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =