Подемкран АД е член на Българският институт за стандартизация (БИС) в ТК31- кранове и телфери

Подемкран АД е член на Българският институт за стандартизация (БИС) – националният орган за стандартизация в Република България.

Участието на Подемкран е в технически комитет 31 за стандартизиране в областта на крановете и телферите и свързаните с тях съоръжения за повдигане и преместване на окачени товари посредством товарозахващащи приспособления.

Целта ни е не само да ползваме и спазваме стандартите, но и активно да влияем върху съдържанието при разработването и съгласуването им.

Удостоверение за членство

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − one =