ЛКС инсталация в София

Инсталирана нова лека кранова система.

Товароподемност от 1т в клиент (международна фирма) в град София.

Монтажът е направен от екип на Подемкран Сервиз.

– Много лесно манипулиране за преместване на товари до 2т
– Възможност за удължаване на системата
– Възможност за преместване на ново място без допълнителна инвестиция
ЛКС Подемкран