КЗК санкционира „Подем Габрово” ЕООД

През 2011, по искане на Подемкран АД, бе образувано досъдебно производство за нелоялна конкуренция срещу „Подем Габрово” ЕООД – местен производител на телфери, използващ неправомерно името и търговската марка „Подем”.

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Подем Габрово” ЕООД е извършил нарушение от Закона за защита на конкуренцията под формата на нелоялна конкуренция.

КЗК наложи имуществена санкция от 112 хил. лв. и постанови прекратяване на нарушенията и незабавно изпълнение на решението.

С това приключи един многогодишен процес, с който Подемкран АД (Подем), гр. Габрово, успешно защити своята търговска марка , наложена през годините.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =