2014 г., рекорд по получен брой поръчки от Подемкран

Подемкран постави собствен рекорд по получени поръчки в последните 5 години.

Получените през 2014 г. поръчки (1 370) представляват увеличение от 25% в сравнение с предната година и удвояване за последните 5 години.

Благодарим на всички наши клиенти за доверието.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 7 =