Начало /   Новини

Новини10.02.2020

Тръжна документация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP0022.040-0588 „Подобряване на производствения капацитет в Подемкран АД“


07.02.2020

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител


28.01.2020

Тръжна документация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP0022.040-0588 „Подобряване на производствения капацитет в Подемкран АД“


14.01.2020

Подемкран АД е кандидат по процедура BG16RFOP002­2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“


13.09.2018

На 03 юли 2018 година Върховния касационен съд отмени арбитражното решение образувано от Кастело Прикаст ЕООД в полза на Подемкран АД, както и допълнително да заплати 15,726 лева


12.09.2016

Подемкран на Международния технически панаир в Пловдив, 2016


30.06.2016

Наш клиент откри свое ново хале оборудвано с 5 тонен едногредов кран и два конзолни крана


17.06.2016

Подемкран произведе нов 28.5 метров кран за Алкомет


06.06.2016

Тръжна документация по публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи: ОП 1: CNC струг – 1 бр., ОП 2: CNC вертикален обработващ център – 1 бр., ОП 3: CNC вътрешен шлайф – 1 бр., ОП 4: Бояджийска камера – 1 бр., ОП 5: Со


14.03.2016

Подемкран АД е член на Българският институт за стандартизация (БИС) в ТК31- кранове и телфери


Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 |

Site by Fontan2 & PixelFlower