Серия RR - скрап

Серия RR - скрап

Галерия:

Процесен кран, серия RR - скрап

Автоматизирани системи за обработка на отпадъци или скрап. Товарене и разтоварване в депа за изгаряне или пресиране на отпадъци, складиране или товарене на скрап и т.н.Site by Fontan2 & PixelFlower