Начало /   Услуги и сервиз /   Инженерни съоръжения

Инженерни съоръжения

Подемкран предлага инженерингови решения за индивидуални нужди за различни индустрии. Големия инженерингов опит ни дава възможност да предлагаме решения, които носят стойност във всички ваши нови проекти. Ние можем да подобрим вашата производителност, безопасност на работа и надеждност в случаите на модернизация на съществуващи кранове.

Някои възможни технически решения:

  • Не конвенционални кранови системи
  • Възможност на изделията да оперират в различни среда
  • Радио контрол (дистанционно управление)
  • Честотно управление на ходовия и подемния механизъм
  • Системи за проследяване работата на съоръженията
  • Широк диапазон височини на повдигане и товароподемност различни напрежения
  • Придвижване количката по завиващи греди
  • Други индивидуални решения


Site by Fontan2 & PixelFlower