Начало /   Услуги и сервиз /   Модернизация

Модернизация

Подемкран предлага решения за модернизация на съществуващи съоръжения, които подобряват надеждността и производителността на вашите съоръжения. Модернизацията има голямо значение за контролиране на разходите за поддръжка и безопасността на работата.

Модернизацията подобрява:

Безопасността

 • Последните изисквания за безопасност при работа с вашия кран
 • Гъвкавост на оператора по отношение на местоположението му спрямо товара
 • Използваните компоненти отговарят на изискванията на местните и международните стандарти

Печалбата

 • Максимално подобряване на експлоатационните показатели чрез цялостни и надеждни решения за модернизация
 • Спестяват се материали чрез използване на материали и компоненти от съществуващата конструкция
 • Понижени разходи за поддръжка и по-пълно използване на производственото време
 • Понижаване на разходите за енергия
 • Планиране на модернизацията
 • Сервиз и поддръжка могат да се доставят от подизпълнител

Капацитета

 • Повишаване на скоростта на придвижване и подем
 • Намалява се времето за ремонти
 • Последните системи за позициониране и цялостно управление на крана подобряват ефективността ви
 • Значително се увеличава целия живот на съоръжението

Сервиза

 • Професионално планиране и ефективно провеждане на проекта по модернизация
 • Наличност на ефективна регионална мрежа за сервиз
 • Нашата цел е подобряването на производителността ви и минимизиране на времето за ремонти


Site by Fontan2 & PixelFlower