Начало /   Услуги и сервиз /   Програми за техническо обслужване

Програми за техническо обслужване

Предлагаме персонализирани програми за техническо обслужване насочени към оптимизиране поддръжката на оборудването, подобряване на безопасността и увеличаване на рентабилността.

Персонализираната програма за поддръжка на Подемкран следи и предотвратява отказ на оборудването чрез определяне на график за поддръжка, инспекции и рутинни ремонти. Това може да предотврати излишни престои в производството и да ви спести време и средства.

Нашия технически персонал и инспектори имат знания и оборудване, с които да се погрижат за всички нужди на вашия кран, което ще ви позволи да концентрирате цялото си време и работна ръка за вашето производство.

Предлагаме абонаментно обслужване съгласно: НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 18.10.2010 г., изм. и доп., бр.103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г.

 


Site by Fontan2 & PixelFlower